OŠETRENIE

Vstupné vyšetrenie

Prvá návšteva v našej stomatologickej ambulancii prebieha v niekoľkých fázach:

 • pacient vyplní dotazník, ktorý nám poskytne základné informácie o jeho zdravotnom stave,
 • nasleduje vyšetrenie pacienta a zhodnotenie stavu štruktúr orofaciálnej oblasti,
 • zhotovia sa potrebné RTG snímky a fotodokumentácia pacienta,
 • dohodne sa liečebný plán, cenový návrh a časový harmonogram.

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena je súčasťou celkovej hygieny ľudského tela. Delí sa na domácu- základnú starostlivosť a ambulantnú- doplnkovú starostlivosť. Ambulantná dentálna hygiena zahŕňa odstránenie zubného kameňa, pieskovanie zubov, fluoridáciu, ošetrenie ďasna a slizníc, doleštenie povrchu plômb a zubov a inštruktáž správneho používania pomôcok dentálnej hygieny. Cieľom dentálnej hygieny je zachovať ústne zdravie, zabrániť vzniku zubných kazov, zápalu slizníc a vzniku parodontidídy. Dobré návyky a spôsob čistenia zubov je nedosiahnuteľný bez odbornej rady a asistencie zubného lekára alebo dentálnej hygieničky. Ambulantná dentálna hygiena sa odporúča minimálne raz za pol roka.
V stomatologickom centre SVEDENT s.r.o. si môžete zakúpiť pomôcky dentálnej hygieny. Ponúkame široký výber, výhodné ceny a poradenstvo.

Konzervačná stomatológia

V rámci konzervačnej stomatológie ponúkame našim klientom:

 • kompozitné (biele) výplne v prednom aj zadnom úseku chrupu,
 • estetické dostavby úrazom poškodených zubov,
 • korekcie veľkosti a tvaru zubov,
 • odstránenie defektov a škvŕn skloviny,
 • vybielenie stmavnutých koruniek mŕtvych zubov,
 • uzavretie medzizubných priestorov v medzerovitom chrupe.
 • mosty na sklenených vláknach

Mikroskopická endodoncia

Liečba koreňových kanálikov je potrebná v prípade, ak baktérie preniknú cez korunkovú časť zuba až k nervu zuba. Zub môže vykazovať pocit bolesti a výrazné známky zápalu, ale niekedy zápal prebieha v skrytosti, bez výrazných ťažkostí a je len náhodným nálezom. Cieľom endodoncie je mechanické a chemické vyčistenie koreňových kanálikov a ich následné hermetické vyplnenie. Celé ošetrenie prebieha v lokálnej anestézii, teda bezbolestne, a za pomoci mikroskopu, ktorý zvyšuje kvalitu ošetrenia a rozširuje možnosti ošetrenia.

Protetika

Protetické ošetrenie je indikované v prípade, pokiaľ nemožno defekty chrupu ošetriť konzervačným spôsobom.
V rámci protetiky ponúkame našim klientom:
Fixné (nevyberateľné náhrady) riešenia:

 • Korunky
 • Fixné mostíky

Vyberateľné náhrady:

 • Čiastočné snímateľné náhrady- pri zachovaní malého počtu vlastných zubov
 • Totálne náhrady- pri chýbaní všetkých zubov

Chirurgické ošetrenie

V našej ambulancii poskytujeme všetky základné chirurgické ošetrenia (extrakcie mliečnych aj trvalých zubov, extrakcie koreňov zubov, extrakcie zubov z čeľustno-ortopedických dôvodov, predprotetické extrakcie, predprotetické úpravy zubného lôžka, …). Špecializované zákroky alebo implantologickú liečbu Vám sprostredkujeme u overených špecialistov.

Bielenie zubov

Bielenie zubov prebieha v dvoch fázach:

 • Mechanické bielenie zubov– odstránenie pigmentov usadených na povrchu zubov pomocou ultrazvuku a airflow pieskovača.
 • Chemické bielenie – V našej ambulancii ponúkame domáci systém bielenia s bezpečnou nízkou koncentráciou peroxidu. Po absolvovaní dentálnej hygieny sa zhotovia nosiče, do ktorých sa aplikuje na noc bieliaci gél po určitú stanovenú dobu. Následne sa zuby ošetria remineraliačnými preparátmi.

Bielenie je vysoko efektívne a trvácne.
Bieliaci gél nevybieli fotokompozitné „biele“ výplne ani keramické korunky. Bielenie nie je odporúčané u pacientov so zlou hygienou, neošetrenými zubnými kazmi a so zápalom ďasien.
Bližšie informácie o bielení zubov získate v našej ambulancii.

Estetická medicína

V stomatologickom centre SVEDENT s.r.o. sa zaoberáme nielen estetikou zubov, ale aj estetikou tváre ako celku. S krásnymi zubami a krásnym úsmevom priamo súvisia pery a okolité štruktúry, ktoré dodávajú celkový výraz tváre. To je dôvod, prečo sa zaoberáme estetickou medicínou a našim klientom ponúkame estetické zákroky.
Produkty, ktoré aplikujeme v našej ambulancii sú sterilné gély alebo roztoky pozostávajúce z neživočíšnych syntetických látok vo forme podkožných injekcií používaných na korekciu tvárových liniek, vrások a záhybov, kontúrovanie pier, zväčšenie pier a modelovanie kontúr tváre.
Produkty aplikuje certifikovaný odborný lekár.
Typy prípravkov, ktoré používame na našom pracovisku:

 • Vstrebateľné výplne- s obsahom kyseliny hyalurónovej
 • Botulotoxín- na odstraňovanie mimických vrások na tvári
Botulotoxín- na odstraňovanie mimických vrások na tvári
Vstrebateľné výplne- s obsahom kyseliny hyalurónovej

Priebeh ošetrenia:
Gél alebo roztok je vstrekovaný jemnou ihlou do kože v malých množstvách. Výsledok sa dostaví okamžite a má dlhodobo skrášľujúci účinok na Vašu pokožku. Aplikácia je bezpečná. Injekcia je mierne bolestivá, preto sa zákrok vykonáva v lokálnom znecitlivení. Znecitlivenie sa môže previesť buď špeciálnym krémom, alebo injekčne, alebo je súčasťou aplikovaného prípravku.

Trvanie ošetrenia:
Zákrok trvá 20 až 30 minút, po jeho ukončení pretrváva mierny opuch a začervenanie. Sprievodným javom môže byť malá modrinka, ktorú je ľahko možné prekryť make-upom. Zákrok nevyžaduje hospitalizáciu, naši klienti odchádzajú hneď po zákroku domov.

Trvanie skrášľujúceho efektu:
Skrášľujúci efekt vydrží v priemere 6-24 mesiacov. V niektorých prípadoch môže efekt trvať kratšie alebo dlhšie. Ďalšie a doplnkové korekčné injekcie pomáhajú udržať želateľný efekt.

Dôležité informácie:
Ide o zákrok estetickej medicíny, a preto sa skrášľujúceho efektu netreba vôbec obávať!
Výsledný efekt predstavuje prirodzené jemné doladenie čŕt tváre!
Bližšie informácie o zákrokoch estetickej medicíny získate v našej ambulancii.